23.15°C
24.39°C - 24.39°C trời trong
27-10-2016 22°C - 28.74°C mưa nhỏ
28-10-2016 23.63°C - 31.6°C mưa nhỏ
29-10-2016 20.55°C - 28.14°C mưa nhỏ