Bà bầu ăn hải sản được không?

Bà bầu ăn hải sản được không?

Có nghiên cứu cho rằng bà bầu ăn nhiều hải sản sẽ giúp con thông minh hơn trong khi nhiều người cho răng lượng thủy ngân trong hải sản ảnh hưởng tới thần kinh. Vậy bà bầu ăn hải sản được không?