Bài toán "hack não": Chỉ được di chuyển một que diêm sao cho phép tính 8 + 3 - 4 = 0 thành đúng

( PHUNUTODAY ) - Bạn sẽ giải bài toán như trên bằng cách nào?!

Mới đây, một tài khoản facebook chia sẻ trên một fanpage về một bài toán đố, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, đề bài toán yêu cầu di chuyển 1 que diêm để biến phép tính: 8 + 3 - 4 = 0 thành phép tính đúng. Tuy nhiên, lưu ý với người giải, không được bẻ, vứt, xếp chồng diêm lên hay chỉnh sửa diêm.

Bài toán đố, thử thách IQ cộng đồng mạng

Bài toán đố, thử thách IQ cộng đồng mạng

Với bài toán này nhiều hơn một cách giải. Bạn xem các cách này có trùng hợp với suy nghĩ của mình không nhé!

Cách thứ nhất: Chuyển que diêm nằm ngang ở số 4 thành nằm dọc, nối với que diêm trên nó. Phép tính có được sẽ là 8 + 3 - 11 = 0.

Cách thứ hai: Lấy một que diêm ở số 8 để tạo thành số 9, rồi chuyển nó sang số 0 để biến số 0 thành số 8, ta được phép tính 9 + 3 - 4 = 8.