Bắt đầu từ ngày 5/8, CSGT được dừng phương tiện kiểm tra với 4 trường hợp này

( PHUNUTODAY ) - Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông (CSGT) có hiệu lực từ ngày 5/8.

Theo nội dung Thông tư tư 65/2020 do Bộ Công an  ban hành, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức , nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của CSGT có điểm đáng chú ý như sau:

Kể từ ngày 5/8, có 4 trường hợp CSGT có quyền dừng phương tiện kiểm tra, bao gồm:

Thông tư 65/2020 có hiệu lực từ ngày 5/8

Thông tư 65/2020 có hiệu lực từ ngày 5/8

- Trường hợp 1: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác.

- Trường hợp 2: Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp 3: Nhận được tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tố chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

- Trường hợp 4: Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Yêu cầu văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Bên cạnh đó, Thông tư 58 cũng quy định trước khi tuần tra, kiểm soát, Trưởng phòng CSGT các đơn vị thuộc Cục CSGT, công an tỉnh, huyện phải thông báo công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện; kiểm tra chuyên đề và kế hoạch xử lý vi phạm thường xuyên.

Theo đó, các hình thức thông báo bao gồm: Niêm yết tại nơi tiếp công dân của đơn vị; đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.