Bí mật biến một kẻ bất tài vô dụng trở thành "một viên ngọc quý", thành công rực rỡ

( PHUNUTODAY ) - Từ xưa đến nay, giữ chữ tín là phẩm chất căn bản nhất của một con người, là yếu tố quyết định sẽ thất bại hay thành công.

Giữ chữ tín, biết quy củ và nhân phẩm tốt

RKcqFv-20170125-nguoi-khong-giu-chu-tin-sao-co-cho-dung-othe-gian

Luận Ngữ viết:

Tử Trương hỏi Khổng Tử về đức nhân. Khổng Tử nói: "Có thể làm được năm điều trong thiên hạ là nhân vậy."

Tử Trương xin hỏi rõ. Ngài nói: "Cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung tắc bất vũ, khoan tắc đắc chúng, tín tắc nhân nhậm yên, mẫn tắc hữu công, huệ tắc túc dĩ sử nhân."

Có nghĩa là: "Cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung kính thì không khinh nhờn, khoan dung thì được lòng người, tín thực thì được người ta tin cậy, mẫn cán thì có công, ban ân huệ thì dễ sử dụng người".

Từ xưa đến nay, giữ chữ tín là phẩm chất căn bản nhất của một con người, là yếu tố quyết định sẽ thất bại hay thành công. Bởi tấm giấy thông hành trên con đường thành công chính là sự trung thực.

Trong kinh doanh, giữ được chữ tín vô cùng quan trọng

photo1596100010691-1596100010829949692152

Trong kinh doanh, chữ tín vô cùng quan trọng, đó là một chuẩn mực để hợp tác lâu dài. Người thông minh sẽ không vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín. Bội tín không chỉ làm tha hóa nhân cách của bản thân, mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Làm ăn bất tín, dù bạn có thu được lợi bao nhiêu, thì cái giá phải trả sẽ nặng nề bấy nhiêu. Thậm chí có khi sống hết đến, nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa trả hết nghiệp... Muốn thành công trong sự nghiệp thì bạn phải bắt đầu từ chữ tín. Giữ chữ tín, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình giá trị vô cùng. Đừng vì cái lợi trước mắt, mà quay lưng với chuẩn mực đạo đức.

Nhật Bản từng có 1 thương hiệu sữa vô cùng phát triển. Thế nhưng, chất lượng sản phẩm sữa của họ không đảm bảo an toàn, chỉ chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm người tiêu dùng, hàng ngàn khách hàng của công ty đã gửi đơn kiện tới cơ quan pháp luật. Thương hiệu Snow Brand sau 75 năm xây dựng đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

Vậy mới nói, chữ tín quan trọng đến nhường nào.