Có nên cho trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội hay không?

Có nên cho trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội hay không?

Ngay cả khi có sự giám sát của bố mẹ, việc để trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Hãy cùng tìm hiểu xem có nên cho trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội hay không trong bài viết này?

1 2 3 4 5