Cập nhật đáp án môn thi Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

( PHUNUTODAY ) - Cập nhật đầy đủ nhất đáp án môn thi Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Môn Sinh Học là môn thi  thứ 2 trong tố hợp Khoa học- Tự nhiên, bắt đầu vào lúc 8h20 ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên, thời gian thi là 50 phút, hình thức trắc nghiệm.

Đây là gợi ý đầy đủ về đáp án của môn Sinh học để các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 206

ma_206_sinh

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 204

204_sinh

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 221

221_sinh

Gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 220

ma_220

Đáp án các mã đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ tiếp tục được cập nhật. 

Môn thi Sinh học nằm trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên. Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn cuối là Ngoại ngữ. Thời gian phát đề là 9h30 và thời gian bắt đầu làm bài thi là 9h35 phút. Sẽ có 24 mã đề với 50 câu/mã.

Khác với năm trước, năm nay thí sinh thi tốt nghiệp THPT chỉ được chọn một trong hai bài tổ hợp và cả hai bài thi cùng một buổi.