Đảm bảo việc uống sữa học đường đầy đủ cho học sinh khi tựu trường

Đảm bảo việc uống sữa học đường đầy đủ cho học sinh khi tựu trường

Theo ghi nhận thực tế thì công tác đón học sinh quay lại trường đều đã được các địa phương tổ chức phù hợp trong tình hình mới của dịch Covid-19.Trong đó, công tác triển khai cho trẻ uống Sữa học đường tại nhiều tỉnh, thành cũng đã được tích cực chuẩn bị, sẵn sàng để học sinh được uống sữa ngay khi tựu trường.

1 2 3 4 5 6 7