Công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 tất cả các môn

( PHUNUTODAY ) - Ngày 27/8, Bộ GD&ĐT chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1.

Thông tin trên báo Giao thông, theo phân tích phổ điểm các môn thi, môn có số thí sinh đạt điểm dưới 1 nhiều nhất là môn Tiếng Anh (543). Môn này cũng có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất (472.990) và có điểm trung bình thấp nhất (4,58).Tiêp theo là môn Lịch sử (5,19). Môn có điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân (8,14), tiếp đến là Địa lý (6,78).

toan_

Kinh tế đô thị đưa tin, kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT  môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy, có 845.473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình 6,68, điểm trung vị 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%), Số thí sinh đạt điểm 10 là 273 em.

mon_van_1

Môn Ngữ văn có 830.764 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%); Có 2 thí sinh đạt điểm 10.

mon_ly

Môn Vật lý, có 286.847 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%); Có 10 thí sinh đạt điểm 10.

mon_sinh

Môn Sinh học có 284.063 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); Có 121 thí sinh đạt điểm 10.

mon_su_1

Môn Lịch sử có 553.987 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); Có 371 thí sinh đạt điểm 10.

mon_dia_1

Môn Địa lí có 540.775 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); Có 248 thí sinh đạt điểm 10.

mon_gd_1

Môn Giáo dục công dân có 469.587 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 41; Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,1%); Có 4.163 thí sinh đạt điểm 10.

monanh

Môn Tiếng Anh có 749.285 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); Có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn