Cảnh giác các thông tin sai lệch về Ebola

Cảnh giác các thông tin sai lệch về Ebola

Trong bất cứ cuộc khủng hoảng nào, điều quan trọng là tiếp cận được thông tin chính xác. Biết được sự thực và tránh thông tin sai lạc có thể là sự khác biệt giữa sống và chết.

Ebola và Nina Phạm

Ebola và Nina Phạm

Cả nước Mỹ rúng động, cả thế giới rúng động khi biết tin Nina Phạm bị nhiễm virus Ebola.

1 2 3 4 5