51 tuổi - Sống lại với đam mê âm nhạc - dance - Rap - sau hơn 20 năm hành trình làm mẹ

51 tuổi - Sống lại với đam mê âm nhạc - dance - Rap - sau hơn 20 năm hành trình làm mẹ

Thời gian có thể đánh bại được rất nhiều người, có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng không hề đánh bại được chị, chưa hề thay đổi được đam mê cháy bỏng trong chị. Trẻ trung, năng động, người phụ nữ không tuổi vượt lên chính mình, khuấy động sân khấu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

1 2 3 4 5