Lễ Quốc khánh 2/9/2020 được nghỉ mấy ngày?

( PHUNUTODAY ) - Lễ Quốc khánh 2/9/2020 rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày.

Nhiều người băn khoăn, thắc mắc dịp lễ Quốc khánh 2/9/2020 sẽ được nghỉ mấy ngày, lịch nghỉ như thế nào.

Theo đó, dịp lễ năm nay rơi vào thứ Tư, do vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và vẫn được hưởng nguyên lương, theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

Lễ Quốc khánh 2/9/2020 rơi vào thứ Tư nên người lao động được nghỉ 1 ngày

Lễ Quốc khánh 2/9/2020 rơi vào thứ Tư nên người lao động được nghỉ 1 ngày

Nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh thì tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, nghỉ lễ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Năm 2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi. Trong đó, Quốc hội đã chấp thuận bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với ngày Quốc khánh 2/9. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Như vậy, từ năm 2021 người lao động sẽ được nghỉ hai ngày dịp Quốc khánh 2/9.