Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

( PHUNUTODAY ) - Hãy tham khảo những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa để dành tới các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới.

Dưới đây là một vài gợi ý lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay, ngắn gọn. Chúng ta hãy cùng tham khảo và dành những lời chúng mừng ý nghĩa nhất để gửi tới các thầy cô trong ngày đặc biệt này.

1. To the greatest teacher in the world, Happy Teachers’ Day! Thank you for everything!

Gửi tới người thầy vĩ đại nhất trên thế giới, Chúc mừng Ngày Nhà giáo! Cảm ơn thầy cô vì tất cả mọi thứ!

2. I am really grateful because I met the teacher – who gave me inspiration, motivation, and helped me develop my abilities. Happy Teachers’ Day in Vietnam!

Em thực sự biết ơn vì tôi đã gặp được người thầy – người đã truyền cho em cảm hứng, động lực và giúp em phát triển khả năng của mình. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

3. I have this day thanks to the teacher’s merit. I hope you are always happy and happy. Happy Teachers’ Day in Vietnam!

Em có được ngày hôm nay là nhờ công lao của thầy cô. Em mong thầy cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

3. The further I am away from you, the more I think about you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, peace and happiness.

Càng đi xa, em càng nghĩ nhiều hơn về Thầy (Cô). Những lời Thầy (Cô) dạy bảo chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Chúc Thầy (Cô) luôn mạnh khỏe, bình an và mãi hạnh phúc.

loi-chuc-20-11-bang-tieng-anh-01

4. Dear teacher, thanks for supporting and endlightening all my way. Have a wonderful Vietnamese Teacher’s Day!

Thầy cô ơi, cảm ơn thầy cô đã ủng hộ và thắp sang con đường em đi. Chúc thầy cô một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

5. Thank you teachers for teaching and leading me to be successful like today. Happy teachers day in Vietnam!

Cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ và dìu dắt em có được thành công như ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

6. My dear teachers, thank you for lighting up the dream fire in me. I love you teachers!

Các thầy cô thân mến, cảm ơn thầy cô đã thắp lên ngọn lửa ước mơ trong em. Em yêu thầy cô!

7. I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Vietnamese Teachers' Day that’s full of joyous moments!”

Em thật may mắn vì có người thầy tuyệt vời như thầy. Chúc thầy Ngày Nhà giáo Việt Nam thật nhiều niềm vui!

8. Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Happy Vietnamese Teachers' Day!

Nếu không có thầy cô chúng em đã lầm đường, lạc lối. Cám ơn thầy cô đã dẫn đường, truyền cảm hướng cho chúng em để chúng em có thể được như ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

loi-chuc-20-11-bang-tieng-anh-02

9. Teacher! It is not only on November 20th that I remember you. For me, every day is November 20th. I wish you would be happy forever and be proud of your students who are always your good and excellent ones. Happy Vietnamese Teachers' Day!

Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là ngày 20/11. Con kính chúc cô thầy luôn vui vẻ, hãnh diện và tự hào vì những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

10. On occasion of Vietnam Teacher's Day. Wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kính chúc thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.

11. Thank you for teaching us how to read and write. Thank you for teaching us many good things. On November 20, I wish my teachers always success and happiness!

Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em cách đọc, cách viết. Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em nhiều điều hay. Nhân ngày 20-11, em kính chúc các thầy cô giáo luôn thành công và hạnh phúc!

12. Thank you teachers for always being the parents, the sibling, the friend who stayed by and followed over us. I hope I can continue to stick with you in the years to come. I love you so much!

Cảm ơn các thầy cô đã luôn là cha mẹ, là anh chị, là bạn bè ở bên và theo dõi chúng em. Em hy vọng em có thể tiếp tục gắn bó với thầy cô trong những năm tới. Em yêu thầy cô rất nhiều!

13. On November 20th, I wish teachers good health and success!

Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công!

14. Happy Vietnamese Teachers’ Day! We are grateful to you today and every day!

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Chúng em biết ơn thầy cô ngày hôm nay và mỗi ngày!

15. Happy Vietnamese Teachers’ Day! You are like a burning torch to light the way for us.

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam! Cô như ngọn đuốc cháy sáng dẫn đường cho chúng em vậy!