Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không?

Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không?

Theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thì khi chủ sở hữu làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có quyền đề nghị cơ quan chức năng cấp lại.

7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2022

7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2022

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/2022, bao gồm:

1 2 3 4 5