Đạo diễn Việt bất tài không nhìn ra năng lực Lý Nhã Kỳ

Đạo diễn Việt bất tài không nhìn ra năng lực Lý Nhã Kỳ

Trong tất cả những ngôi sao của làng giải trí Việt, có lẽ cô Kỳ nổ là ngôi sao sáng nhất và gây được sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với công chúng. Ở vai diễn nào Lý Nhã Kỳ cũng hoàn thành một cách xuất sắc nhất, ấy vậy mà vẫn chẳng vị đạo diễn nào nhanh nhạy nhìn ra tài nghệ hiếm có này.

1