Ngửi quá nhiều khói thuốc từ chồng, người vợ phải ghép mạch máu mới có thể tiếp tục sống được

Ngửi quá nhiều khói thuốc từ chồng, người vợ phải ghép mạch máu mới có thể tiếp tục sống được

Trường hợp của chị Lê Kim Ngân (38 tuổi, Gò Vấp, Tp. HCM) là một câu chuyện hết sức đau lòng. Chồng chị Ngân – anh Tùng, đã ‘làm bạn’ với làn khói trắng hai chục năm nay, dù gia đình ra sức khuyên can nhưng không cách nào bỏ được và chính người vợ của anh đã nhận lấy cái kết đau lòng.