Thành bại đời người: Ngày lành tháng tốt không bằng 2 chữ thiện tâm

( PHUNUTODAY ) - Ngày lành tháng tốt vốn là một quan niệm hết sức mong manh. Với người bán áo mưa, mưa gió ngày lành. Với người bạn quạt, dù thời tiết oi nóng lại là ngày tốt.

Ngày lành tháng tốt không dành cho những tà niệm

Phật dạy: người tu đạo buổi sáng nghĩ điều hay, buối chiều làm việc thiện, buổi tối nói lời đẹp. Như vậy, ngày hôm đó của họ đã thực sự trở thành ngày lành tháng tốt. Ngày nào chúng ta nói điều hay là ngày lành, làm việc thiện là ngày tốt, bởi sẽ nhận được phúc báo, được trời phật độ trì.

anh 322

Người trong tâm không Phật, mưu cầu điều xấu, làm chuyện bất lương, dù ngày lành tháng tốt đến đâu cũng không thể thông thuận, cuối cùng chuốc lấy thất bại. Như kẻ khởi sự nhưng mưu tính hại người, cuối cùng thanh bại danh liệt. Người tính chuyện kết hôn nhưng lòng tơ tưởng người khác, không chịu tu dưỡng, cuối cùng cũng phải chịu cảnh chia phôi.

Ngày lành tháng tốt vốn là một quan niệm hết sức mong manh. Với người bán áo mưa, dù đó là ngày mưa dầm dề, khiến ai nấy đều ngán ngẩm, nhưng với họ là ngày lành, vì bán được hàng. Với người bạn quạt, dù thời tiết oi nóng đến bức người, cũng là ngày tốt, bởi doanh thu hưng thịnh. Người Á Đông thường đặt nặng yếu tố tâm linh mà quên mất phải rèn dũa chân tâm và bản lĩnh của mình. Cuối cùng khi thất bại lại đổ lỗi cho thầy bói.

Thiện tâm con người quyết định tất cả

Phong tục xem ngày lành tháng tốt có nguồn gốc từ Trung Hoa. Sau 1000 năm bị đô hộ, văn hóa ấy đã ăn sâu vào căn cốt của nền văn hóa Việt Nam, trở thành thói quen thâm căn cố đế. Vì vậy hầu hết mọi người, đều coi ngày trước khi muốn làm một việc gì.

anh 94

Theo Phật Giáo, nếu chúng ta hành thiện tích đức, có nghĩa đã tạo cho bản thân một ngày lành. Vậy mà nhiều người chưa luyện đủ đức tin về nhân quả, thường tìm đến cửa chùa để coi ngày giờ tốt, mong mọi chuyện bình an, khiến người tu đạo một lòng khó xử.

Chuyện ngày lành tháng tốt ra sao vẫn là do sách vở để lại. Người xem tướng số dùng điều này kiếm kế sinh nhai, thật giả thế nào, chỉ mình họ hiểu. Nhưng với Đức Phật, không có ngày nào tốt cho tất cả mọi người, nếu đó là ngày tốt đối với chính mình, nhưng lại là ngày xấu đối với người khác.