Thủ tục chốt sổ BHXH khi chuyển sang nơi khác làm việc

( PHUNUTODAY ) - Một trong những vấn đề người lao động cần lưu ý khi chuyển chỗ làm, đó là việc chốt sổ BHXH.

 Bộ LĐ-TB-XH vừa giải đáp thắc mắc cho NLĐ về việc chốt sổ BHXH khi chuyển sang nơi khác làm việc. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH thì NLĐ tham gia BHXH được cấp và quản lý sổ BHXH.

Căn cứ quy định nêu trên, NLĐ nếu chưa chốt được sổ BHXH và chưa được trả sổ do công ty trước đó còn nợ tiền BHXH thì đề nghị NLĐ liên hệ với công ty cũ để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

img7858-15243605084232012753583

Người lao động nếu chưa chốt được sổ BHXH và chưa được trả sổ do công ty trước đó còn nợ tiền BHXH thì đề liên hệ với công ty cũ để được giải quyết

Về thủ tục chốt sổ bảo hiểm:

Sau khi công ty báo giảm lao động thành công và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm thì bạn có thể tiến hành thủ tục chốt sổ và trả sổ cho người lao động. Căn cứ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 301/…/SO thì hồ sơ phải chuẩn bị bao gồm:

+) Sổ BHXH (mẫu sổ cũ) hoặc tờ bìa sổ BHXH (mẫu sổ mới), các tờ rời sổ (nếu có)

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản) trường hợp người lao động có nhiều số sổ BHXH đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần bị thất lạc sổ hoặc bị thu hồi sổ BHXH

Nơi nộp hồ sơ:  cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đóng trụ sở

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan sẽ thực hiện việc chốt sổ và trả lại sổ cho công ty để chuyển đến tay người lao động.

Trong trường hợp bạn chưa lấy được sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ thì bạn có thể cung cấp số sổ bảo hiểm xã hội cho công ty mới để công ty mới tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn trên số sổ bảo hiểm xã hội cũ.

Khi công ty mới ký kết hợp đồng lao động với bạn, công ty mới sẽ báo tăng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Hồ sơ kê khai báo tăng người lao động tham gia bảo hiểm gồm:

– Tờ khai tham gia tăng bảo hiểm xã hội.

– Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (theo mẫu).

– Bảng kê thông tin mẫu D01-TS.

– Phiếu giao nhận hồ sơ (nếu có).

Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động thương binh xã hội cấp huyện nơi công ty mới của bạn có trụ sở hoạt động.