Cưới nhầm tấm chồng vô tâm, đàn bà vừa khổ thể xác vừa mệt mỏi về tinh thần

Cưới nhầm tấm chồng vô tâm, đàn bà vừa khổ thể xác vừa mệt mỏi về tinh thần

Nhiều người vợ lấy chồng chưa nổi 1 năm đã chán chồng, họ đêm nào khóc ướt gối vì những lời hứa hão huyền của chồng. Chồng đã bất tài vô dụng lại còn thích đi gái gú về nhà làm khổ vợ con. Chắc hẳn nhiều người đàn bà phải thốt lên: ''Tại sao mình lại lấy kẻ vô dụng này làm chồng?''.

1 2 3 4 5 6 7 8