Làm vợ thật khó, vợ dở thì chồng chê mà vợ giỏi thì bị chồng ghét

Làm vợ thật khó, vợ dở thì chồng chê mà vợ giỏi thì bị chồng ghét

Đàn ông rất gia trưởng, lúc nào cũng chỉ muốn vợ đứng sau hoặc là người cùng mình đồng hành. Còn nếu mà vợ giỏi hơn chồng thì đàn ông cho rằng đó là điều tối kỵ. Bởi vợ giỏi hơn chồng chính là việc đàn ông bị mất mặt, họ không còn tiếng nói trong gia đình và cả ngoài xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9