Chống trộm nhưng chặn luôn đường sống của cả nhà: Tuyệt đối đừng làm điều này với kẻ thù kẻo rước họa vào thân

Chống trộm nhưng chặn luôn đường sống của cả nhà: Tuyệt đối đừng làm điều này với kẻ thù kẻo rước họa vào thân

Nhằm ngăn chặn tên trộm không phá cửa sổ lẻn vào trong, một người đàn ông đã cho lắp đặt một hệ thống hàng rào sắt bên ngoài toàn bộ cửa sổ tầng một và tầng hai. Nhưng không ngờ, hành động này lại chặn đứng đường sống của cả nhà. Hóa ra nguyên nhân thật sự là…

1 2 3 4 5