Cuộc sống khác của Jennifer Phạm sau khi lấy đại gia

Hình ảnh Jennifer Phạm trước vào sau khi lấy chồng đại gia Đức Hải, trái ngược nhau hoàn toàn. Trước khi cưới, Jennier Phạm vất vả kiếm tiền còn sau khi cưới an nhàn, không phải phục vụ ai.
 Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

 Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

 Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

Sau khi chia tay Quang Dũng, cuộc sống của Jennifer Phạm khá vất vả. Thậm chí cô phải gửi Bảo Nam bên Mỹ với ông bà ngoại.

 Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

 Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

 Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

Jennifer Phạm luôn phải xúng xính váy áo tất bật chạy show để kiếm tiền lo cho tương lai của con trai Bảo Nam.

 Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

 Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

 Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

Nào là làm MC, nào là đi dự tiệc, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng ở khắp mọi nơi, từ Bắc vào Nam. Một ngày làm việc của Jennifer Phạm thường bắt đầu từ sáng cho đến tối khuya.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Thậm chí, khi Bảo Nam về nước nghỉ hè, Jennifer Phạm cũng đưa con đi chấm thi hoa hậu cùng.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

Jennifer Phạm còn không có thời gian tổ chức sinh nhật cho mình. Sinh nhật của cô đúng vào lúc cô chạy show.

 Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

 Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

 Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

Hơn những thế, Jennifer Phạm còn hết lòng phục vụ bạn trai Đức Hải mình.

 Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

 Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

 Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

Lúc thì tháp tùng bạn trai đi chơi golf, ngồi trên xe cổ vũ cho bạn trai. Khi tháp tùng đi anh du lịch nước ngoài.

 Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

 Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

 Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

Hình của Jennifer Phạm luôn tất bật, vất vả với cơm áo gạo tiền.

 Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

 Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

 Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

Nhưng khi lấy Đức Hải và mang bầu cô công chúa thứ 2, Jennifer Phạm lại có cuộc sống an nhàn, sung túc.

 Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

 Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

 Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

Jennifer Phạm sống lặng lẽ và không còn phải bán dáng, bán nụ cười trong showbiz cũng như không còn phải tất bật chạy show từ Nam ra Bắc hay nước ngoài, không còn phải suy nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền và tương lai cho Bảo Nam.

 Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

 Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

 Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

Không những vậy, Jennifer Phạm còn được chồng đưa đi du lịch khắp nơi, đi thăm họ hàng hai bên. Được chồng nâng niu chăm sóc.

  Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

  Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

  Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

Jennifer Phạm còn rất thảnh thơi đi làm đẹp tại spa, đi mua sắm.

 Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

 Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

 Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

Cô còn có thời gian tự sướng post ảnh lên trang cá nhân.

  Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.

Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.

  Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.

Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.

  Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.

Đặc biệt, được đón sinh nhật tuổi mới bên gia đình và người thân.