Làm thế nào để uống bia rượu nhưng vẫn có thể đảm bảo sức khỏe?

Làm thế nào để uống bia rượu nhưng vẫn có thể đảm bảo sức khỏe?

Uống bia rượu chắc chắn là không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với một số công việc, nghề nghiệp yêu cầu phải uống bia rượu rất là nhiều và với tần suất liên tục. Vậy làm thế nào đế có thể uống bia rượu nhưng vẫn có thể đảm bảo cho sức khỏe một cách tốt nhất.

Up top