Người xưa dặn: 'Đàn ông không nuôi mèo, đàn bà không nuôi chó' tại sao vậy?

Người xưa dặn: "Đàn ông không nuôi mèo, đàn bà không nuôi chó" tại sao vậy?

Thời xưa, người vợ phải phụng dưỡng chồng, chăm sóc chồng, lo cho chồng con là việc “lấy vợ gả chồng cho người phúc đức”, nửa kia gian xảo và kiêu ngạo không có lợi cho hòa khí gia đình. Do vậy, "Đàn ông tốt không nuôi mèo, phụ nữ tốt không nuôi chó" thực sự là một lời khuyên răn.

Up top