Đừng ở 4 nơi này nếu như bạn đã bước sang tuổi 49

Đừng ở 4 nơi này nếu như bạn đã bước sang tuổi 49

Người xưa có câu rằng: “Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”, cũng để nói rằng khi gần bước sang độ tuổi 50 cần giữ gìn sức khỏe của bản thân, vì ở độ tuổi này mới biết vận mệnh của mình như thế nào.

Up top