Sống trên đời có 4 kiểu người nhất định không được làm hại, kẻo phúc đức trời ban tiêu tan nhanh chóng

Sống trên đời có 4 kiểu người nhất định không được làm hại, kẻo phúc đức trời ban tiêu tan nhanh chóng

Nếu chúng ta hãm hại người đồng cam cộng khổ của mình thì chắc chắn sẽ nhận về cái kết đau đớn. Trời đất không dung thứ, phúc khí cũng sớm muộn rời bỏ. Ví dụ như khi thành công thì ngoại tình, ruồng rẫy vợ/chồng, chắc chắn sẽ nhận về áp ứng, phú quý tiêu tan.

1 2 3 4 5