Phong thư chứa cả ‘gia tài’ về cách dạy con cháu của Gia Cát Lượng, dù là ai cũng nên biết

Phong thư chứa cả ‘gia tài’ về cách dạy con cháu của Gia Cát Lượng, dù là ai cũng nên biết

Trí tuệ của Khổng Minh thể hiện ở rất nhiều mặt. Tuy nhiên, ít người biết rằng ông cũng là một người rất có trách nhiệm với gia đình, rất quan tâm đến chuyện dạy dỗ con cái. Hai bức thư gửi con trai và cháu trai của ông dưới đây sẽ cho bạn thấy một Gia Cát Lượng “tề gia” chu toàn thế nào.

1 2 3 4 5
Up top