Đời người đến và đi đều bởi một chữ duyên nợ

Đời người đến và đi đều bởi một chữ duyên nợ

Vốn dĩ ở đời đừng sợ bản thân có bệnh, bởi có bệnh không đáng sợ. Chỉ sợ rằng bệnh rồi mà không thể khỏi. Đời người thua cũng không đáng sợ, sợ thua rồi vẫn cứ hồ đồ mà thôi. Đời người không sợ cô đơn một lúc, chỉ sợ rằng một kiếp cô đơn.

Người càng sống từ bi thì dung mạo ngày càng xinh đẹp

Người càng sống từ bi thì dung mạo ngày càng xinh đẹp

Những người sống từ bi thì lúc nào được Bồ Tát, Thần Hộ Pháp sẽ bảo vệ. Chính vì vậy mà những người biết tu dưỡng tâm tính sẽ gặp hung hóa cát, gặp nguy hóa an. Lúc nào được bảo vệ trước mọi khó khăn, hoạn nạn.

1 2
Up top