Đương đầu với Covid-19, khuôn mặt của bác sĩ bầm tím, đầy vết hằn: 'Bảo vệ người dân đến hơi thở cuối cùng'

Đương đầu với Covid-19, khuôn mặt của bác sĩ bầm tím, đầy vết hằn: "Bảo vệ người dân đến hơi thở cuối cùng"

Tại bất kỳ quốc gia nào, nhất là các quốc gia đã trở thành tâm dịch, đội ngũ Y bác sĩ luôn phải cống hiến hết mình, làm việc không biết mệt mỏi để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid-19. Và xót xa thay, khuôn mặt họ sau khi tháo khẩu trang, đã bị bầm tím, biến dạng.

1 2 3 4 5
Up top