Tài sản quý giá nhất của mẹ chính là con

Tài sản quý giá nhất của mẹ chính là con

Con cái chính là cả thế giới của mẹ, là ngọn nguồn của mọi quyết định dù là quan trọng trong cuộc sống. Vì con chính là khúc ruột của mẹ. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ có thể làm tất cả.

1 2 3 4 5
Up top