Vì sao người xưa chỉ dạy: 'Nam không lấy vợ năm - Nữ không lấy chồng sáu'?

Vì sao người xưa chỉ dạy: "Nam không lấy vợ năm - Nữ không lấy chồng sáu"?

Người xưa trải qua mấy ngàn năm, trong cuộc sống thường ngày sẽ vận dụng hết những kinh nghiệm mà họ vốn có, đúc kết thành những câu tục ngữ có ý nghĩa giáo dục, truyền từ đời này sang đời khác, để cho những thế sau này hiểu được ý nghĩa của tục ngữ, giảm bớt những gánh nặng, những vất vả đời sau.

Up top