Thời điểm chứng minh nhân dân bị 'khai tử'

Thời điểm chứng minh nhân dân bị 'khai tử'

Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 quy định thời điểm chứng minh nhân dân (CMND) hết giá trị sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Up top