Vinamilk & công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em nước bạn chống Covid-19

Vinamilk & công ty con tại Campuchia hỗ trợ sữa cho người dân và trẻ em nước bạn chống Covid-19

Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa (48.000 hộp) sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp người dân, trẻ em có thêm các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết để góp phần nâng cao sức khỏe, sức đề kháng.

1 2 3 4 5
Up top