Bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản khiến 97% trả lời sai, bạn có thể tìm ra đáp án đúng?

( PHUNUTODAY ) - Một bài toán tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể làm khó rất nhiều người.

Bài toán này hết sức đơn giản, chỉ đơn thuần là phép cộng - trừ - nhân - chia thông thường nhưng lại khiến nhiều người làm sai.

8 : 2(1+3) = ?

bai-toan-97%-tra-loi-sai-01

Đây là một bài toán của học sinh tiểu học nhưng không phải ai cũng trả lời đúng. Rất nhiều đáp án được đưa ra.

Có người nói rằng kết quả bằng 1 với lời giải thích như sau: thực hiện phép tính trong ngoặc trước 1+3=4. Lấy 4x2=8. Kết quả 8:8=1.

Những người đưa ra kết quả bằng 16 lại có lời giải thích: 8 : 2(1+3) = 8:2x4=16 (áp dụng quy tắc tính toán: trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; tính từ trái sang phải).

Người đưa ra kết quả bằng 8 lại cho rằng: Lấy 8:2=4. Sau đó làm phép cộng trong ngoặc (1+3)=4. Lấy 4:4=1.

Vậy theo bạn đáp án nào mới chính xác?

6 : 2(1+2) = ?

Một bài toán gây tranh cãi tương tự như trên 6 : 2(1+2) = ? Theo bạn, đáp án bằng 9 hay bằng 1?

bai-toan-97%-tra-loi-sai-02

Nếu theo những nguyên tắc toán học chúng ta đã được học trong nhà trường thì kết quả của phép tính này là 9.

Khi phép tính chỉ có trừ và cộng hoặc nhân và chia thì thực hiện từ trái sang phải.

Như vậy thứ tự của phép tính sẽ là 6 : 2 (1+2) = 6 : 2 x 3 = 3 x 3 = 9. Đây là cách tính phố biến nhất hiện nay và cho kết quả chính xác nhất.

Tuy nhiên một số người sử dụng quy tắc tính toán cổ, phổ biến từ trước năm 1971 sẽ cho ra một kết quả khác. Đó là khi làm phép chia thì số chia là toàn bộ các thành phần nằm bên phải dấu chia. Ví dụ x : 2y thì theo quy tắc này x : (2y). Áp dụng cách này, kết quả phép tính trên sẽ bằng 1.

Câu đố "hại não" có hai đáp án

bai-toan-97%-tra-loi-sai-03

Với bài toán này, chúng ta có 2 cách giải.

Cách giải thứ nhất: Lấy kết quả hàng trên cộng với hàng, chúng ta sẽ có kết quả hàng tiếp theo. Cụ thể: 1 + 4 = 5; 5 + 2 + 5 = 12;... Con số cuối cùng là 40.

Cách giải thứ hai: Nhân số thứ hai trong phép tính với số đầu rồi cộng thêm số đầu. Cụ thể: 4 x 1 + 1 = 5; 5 x 2 + 2 = 12... Theo cách này, đáp án cuối là 96.