Phụ nữ muốn cả đời êm ấm thì phải có 3 thứ này, càng nhiều càng tốt, thà để dư chứ đừng để thiếu

Phụ nữ muốn cả đời êm ấm thì phải có 3 thứ này, càng nhiều càng tốt, thà để dư chứ đừng để thiếu

Đừng bao giờ đặt mục tiêu rằng lấy được chồng giàu rồi sống dựa vào anh ta. Hãy nhớ tiền đàn ông cho bạn khác với đồng tiền bạn kiếm ra. Tiền đàn ông cho bạn mua gì cũng sợ, thích làm gì cũng bị nói. Khi bạn có tiền bạn sẽ có tiếng nói, có được sự tôn trọng.

1 2 3 4 5