Hà Nội thu mức học phí năm học 2020-2021 như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Hiện, UBND thành phố Hà Nội đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2020-2021, như năm học trước.

Năm học 2019-2020, mức thu học phí  đối với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ 5 tuổi), học sinh THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT có mức thu thành thị là 217.000 đồng/tháng; học sinh nông thôn 95.000 đồng/tháng; học sinh xã miền núi 24.000đồng/ tháng.

Mức thu đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS, giáo dục thường xuyên cáp THCS ở thành thị là 155.000 đồng/ tháng; học sinh nông thôn 75.000 đồng/ tháng; học sinh xã miền núi 19.000 đồng.

hoc_phi

Đối tượng thuộc diện học sinh cận nghèo, hộ nghèo, chính sách không bị ảnh hưởng bởi vì các đoií tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng này dự kiến hàng năm khoảng 20,533 tỉ đồng.

Theo UBND thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020 do tác động bởi dịch Covid-19 học sinh phải nghỉ học dẫn đến tổng số thu từ học phí dự kiến không đạt so với dự toán thu. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng khiến tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm và mất việc ở một số khu vực gia tăng, do đó thu nhập của người của người lao động giảm mạnh khiến khả năng đóng góp của một bộ phận cha mẹ học sinh gặp nhiều khó khăn.