4 nốt ruồi trên người phụ nữ CÀNG ĐEN CÀNG CÓ TIỀN, cả đời ngồi chơi hưởng lộc, trọn vẹn phúc– lộc– thọ

4 nốt ruồi trên người phụ nữ CÀNG ĐEN CÀNG CÓ TIỀN, cả đời ngồi chơi hưởng lộc, trọn vẹn phúc– lộc– thọ

Vị trí nốt ruồi, màu sắc có thể nói lên vận mệnh của bạn trong tương lai. Thuận lợi, êm đềm hay là gặp phải điềm gở đều thể hiện rất rõ. Đặc biệt, nếu nốt ruồi mọc ở những vị trí này, nó có màu sắc càng đen đậm thì lại càng tốt cho chủ nhân.

3 4 5 6 7