Chính thức loại bỏ sổ hộ khẩu vào cuối năm 2022

( PHUNUTODAY ) - Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chỉ còn giá trị sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2022.

Luật Cư trú (sửa đổi) đã nhận được sự đồng tình của đa số đại biểu Quốc hội và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Theo dự luật vừa được Quốc hội thông qua, kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cbo đến hết ngày 31/12/2022.

Đại biểu nhấn nút thông qua Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2021 (Ảnh: Dân trí)

Đại biểu nhấn nút thông qua Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2021 (Ảnh: Dân trí)

Trong trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khái báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp.

Cùng với đó, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

so_ho_khau_2

Khi luật có hiệu lực, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần rà soát các văn bản quy pham pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của luật này.

Quốc hội yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.