Trên thế gian này, đây là kiểu người phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nhất!

( PHUNUTODAY ) - Trên thế gian này, người chịu thiệt thòi nhất, chính là những người quá mềm lòng, nhân nhượng quá nhiều với người khác.

Người càng mềm lòng, càng chịu đựng nhiều tổn thương 

tha thu

Trên thế gian này, người chịu thiệt thòi nhất, chính là những người quá mềm lòng, nhân nhượng quá nhiều với người khác. Có những lúc, họ lựa chọn nhượng bộ, không phải vì mắc nợ ai, mà chỉ vì không muốn làm tổn thương tới thể diện của người khác. Nhưng đáng tiếc thay, họ lại thường bị tổn thương bởi sự vô tình của đối phương. Bởi họ quá lương thiện, nên người khác cho rằng họ không biết giận. Họ càng bao dung tha thứ, đối phương lại được đà lấn tới.

Nhân sinh vô thường, lòng người muôn mặt. Người hiểu chuyện có nhiều, nhưng người không biết điều cũng không thiếu. Nhận được lòng tốt, không biết trân trọng, thậm chí không tiếc dày vò nhau đến cùng cực. Vậy nhưng, bất công là vậy, nhưng sao lại vẫn phải lựa chọn thiện lương?

Lời bởi, họ lười đeo lên chiếc mặt nạ ngụy trang giữa cái thế gian bạc bẽo này, thà bị người phụ, còn hơn là nợ người nửa phần. Chung quy, cũng chỉ vì muốn ngẩng cao đầu mà sống, làm một người đường đường chính chính mà thôi.

Tha thứ cho người làm tổn thương bạn, là tự tích phúc cho chính mình

tha thu 2

Mọi việc ta làm, đều có trời cao chứng giám. Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có an bài.

Đừng cố thay đổi người khác, hãy thay đổi chính bản thân mình. Dùng hành động thực tế để cảm hóa và chiếm lòng tin của người khác, đó mới là việc làm sáng suốt.

Với người gây tổn thương cho bạn, đừng oán hận làm gì. Tha thứ cho họ, cũng là tự tích phúc cho bản thân!