Đời người chỉ vỏn vẹn trong 6 câu nói sau đây

Đời người chỉ vỏn vẹn trong 6 câu nói sau đây

Sống ở đời chúng ta cần học cách buông bỏ, bởi giữ càng chặt, thì càng không có cách nào tự thoát ra được. Ngoài ra, hãy học cách cảm ơn, thuận theo tự nhiên, cũng cần phải kiên trì nguyên tắc nhân quả vốn có của bản thân mình.

3 4 5 6 7