Vì sao đàn bà kiên cường, mạnh mẽ thường hay bất hạnh, khổ tâm?

Vì sao đàn bà kiên cường, mạnh mẽ thường hay bất hạnh, khổ tâm?

Thông thường thì phụ nữ mạnh mẽ vô cùng quan tâm đến gia đình và mọi người xung quanh, lúc nào họ lo lắng cho những gánh nặng của người khác. Có lẽ vì vậy mà vô hình dung họ quên mất rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc và những người xung quanh đó cũng quên mất điều đó.

Phụ nữ hãy là chất gây nghiện, một là khiến đàn ông không dám động vào hoặc là khiến họ không thể từ bỏ

Phụ nữ hãy là chất gây nghiện, một là khiến đàn ông không dám động vào hoặc là khiến họ không thể từ bỏ

Lòng người vốn dĩ nông sâu, cạn đầy khó đoán, lòng người vô lý ở chỗ là nó vô thường, có hôm yêu sâu đậm nhưng hôm sau đã vội quay đi mà chẳng nói lời nào cả. Vậy nên phụ nữ đừng dại để đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác rồi xem đó là chuyện thường.

2 3 4 5 6
Up top