Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến ngày 15/4

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến ngày 15/4

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hà Nội ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các trường học nghỉ học đến 15/4.

1 2 3 4 5
Up top