3 câu nói giúp bạn sống tốt đẹp, lạc quan cả đời

3 câu nói giúp bạn sống tốt đẹp, lạc quan cả đời

Chân lý trong cuộc đời này luôn nằm dưới bùn cát, hoa cỏ cùng mọc, ở đâu có gió mát, có ánh sáng thì chúng ta đều hiểu rằng đó là những điều xấu gặp phải trong cuộc sống này đều trở thành quá khứ.

1 2 3 4 5