Y tế, giáo dục Việt mang dáng dấp tính cách Lý Nhã Kỳ

Y tế, giáo dục Việt mang dáng dấp tính cách Lý Nhã Kỳ

Mới đây, cựu Đại sứ du lịch đã có một chuyến công du thành công tới các nước Trung Đông nhằm mở rộng hợp tác, quan hệ quốc tế cho Quỹ phát triển Y tế, giáo dục Việt Nam do cô làm Chủ tịch. Nhiều người cho rằng, vị trí Lý Nhã Kỳ đang đảm nhận cực kỳ thích hợp bởi ngành y tế, giáo dục Việt Nam cũng đang mang dáng dấp tính cách của cô.

1 2 3 4