Cúng Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021: Nhẩm khấn đúng câu này để gia tiên độ trì, rước lộc về nhà

( PHUNUTODAY ) - Gia chủ có thể tham khảo một trong hai bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng tại nhà dưới đây.

Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Đây là một trong những ngày Tết nằm trong hệ thống Thượng - Trung - Hạ nguyên (Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7 và rằm tháng 10). Ngày Rằm đầu tiên trong năm âm lịch tương ứng với tết hướng thiên cầu phúc - địa quan xá tội - thủy quan giải ách.

Cúng Rằm tháng Giêng vào ngày chính rằm (15 tháng Giêng) là tốt nhất. Gia chủ nên làm lễ cúng vào buổi sáng. Tuy nhiên, trong điều kiện cuộc sống như hiện nay, mỗi gia đình có thể linh động chọn ngày giờ cúng cho phù hợp. Thông thường việc cúng Rằm tháng Giêng có thể làm trước từ ngày 14 tháng Giêng. Năm Tân Sửu 2021, Rằm tháng Giêng (15 tháng 1 âm lịch) tương ứng với thứ Sáu, ngày 26/2/2021 dương lịch.

van-khan-ram-thang-gieng-01

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng đơn giản nhất

Kính lạy Thần linh Thổ địa... Gia tiên họ.... bà cô ông mãnh, chư vị tiên linh. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm Tân Sửu.

Chúng con là…

Ngụ tại…

Chúng con thành tâm, bày biện hương hoa, nghi lễ cung trần, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Kính xin phù hộ độ trì, con cháu mạnh khỏe, gia đạo bình an, sở cầu như ý.

Khấn xong, vái 3 vái.

van-khan-ram-thang-gieng-02

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hoá Thông tin

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ……

Ngụ tại: ……..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Khấn xong, vái 3 vái.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.