Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” nổi đóa tố Trương Quỳnh Anh chơi xấu

Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê” nổi đóa tố Trương Quỳnh Anh chơi xấu

Trong tập 7 với nhiệm vụ "Sống sót và sinh tôn trong rừng" lên sóng vào tối ngày 08/09, bị đội của Trương Quỳnh Anh - Bá Thập chơi xấu, Phương Oanh không khỏi bức xúc nói : “Chiến thuật phải là fair-play, công bằng và minh bạch. Đừng mang từ chiến thuật ra để biện minh cho việc chơi xấu”.

1 2 3 4 5
Up top