Nên làm 'chuyện ấy' bao nhiêu lần là tốt nhất?

Nên làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần là tốt nhất?

Có người cho rằng chuyện quan hệ chỉ cần thực hiện 1 lần/ 1 tuần. Nhưng cũng có người nghĩ nên thực hiện từ 3-4 lần/tuần. Vậy nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất?

1 2 3 4 5
Up top