Sự thật đằng sau thứ 'thuốc trường sinh' của Tần Thủy Hoàng

Sự thật đằng sau thứ "thuốc trường sinh" của Tần Thủy Hoàng

Với tham vọng trường sinh bất tử, ông từng sai không ít thân tín đi tìm thuốc thần tiên, linh đan, thần dược để có thể "thọ ngang trời biển". Thế nhưng, ông lại không hề biết rằng thứ thuốc này khiến cho cái chết của ông cũng không hề yên ổn.

1 2 3 4 5
Up top