Thời xưa hoàng đế luôn để con trai cả kế vị? Vì sao?

Thời xưa hoàng đế luôn để con trai cả kế vị? Vì sao?

Trong xã hội phong kiến cổ xưa ở Trung Quốc, các hoàng đế hầu hết đều chọn con trai cả hoặc người con được phong làm Thái tử thừa kế ngôi vị, điều hành đất nước. Vậy vì sao hoàng đế luôn để con trai cả kế vị?

Hoàng đế Càn Long và câu chuyện thưởng cho hai tướng giỏi: Món quà mong muốn và kết cục bất ngờ

Hoàng đế Càn Long và câu chuyện thưởng cho hai tướng giỏi: Món quà mong muốn và kết cục bất ngờ

Trải qua các kỷ nguyên đầy biến động của chế độ phong kiến, không ít tướng lĩnh tài ba đã dũng cảm chiến đấu trên chiến trường để gìn giữ bờ cõi. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận, không phải tất cả những chiến tướng ấy đều kết thúc cuộc đời mình một cách trọn vẹn và hạnh phúc.