Làm việc tốt giúp gia tăng phúc báo, nhưng phải đi kèm thiện niệm này mới thực sự cải biến vận mệnh

( PHUNUTODAY ) - Giúp người không để lại danh tính, không toan tính thiệt hơn, mong chờ sự báo ân từ người ác, sẽ cải biến vận mệnh, biến nguy thành an.

Bùi Độ trả báu vật - mệnh trời ấn định chết trẻ nhưng...

Sử sách chép lại: Đời Đường có người tên Bùi Độ. Một vị thầy tướng xem mặt ông, bèn phán: “Túc hạ có đường vân rắn bay vào miệng, trong vài năm, ắt sẽ chết đói ở rãnh nước”. Bùi Độ vốn là một bậc quân tử hiểu mệnh, nên cũng không để ý nhiều.

40

Ngày nọ, Bùi Độ đến chùa Hương Sơn dạo chơi thì nhặt được một chiếc vòng quý. Ông cầm lên xem, nghĩ: “Ngôi chùa này ở nơi vắng vẻ, sao lại có cái vòng quý như thế này? Ắt là có người sơ ý để quên, nhất định họ sẽ quay lại tìm”. Bùi Độ bèn ngồi dưới hành lang chờ đợi.

Đến tận sáng sớm hôm sau, mới có một thiếu nữ chạy vào trong chùa, hớt hải, nước mắt lã chã tuôn rơi. Thấy vậy, Bùi Độ hỏi: “Cô gái, sao lại khóc lóc thế này?” Nàng đáp: “Cha tôi bị người ta hãm hại, phạm tội chết. Nhà tôi nghèo, thấp cổ bé họng nên không biết kêu oan ở đâu. Hôm qua được một quý nhân thương tình, giúp cho chiếc vòng quý. Nên tôi đến đây cảm tạ Đức Phật đã phù hộ, nào ngờ để quên chiếc vòng chuộc cha. Giờ vòng tay đã mất, xem như cha tôi thế là xong rồi.”

Bùi Độ trả lại chiếc vòng, nói: “Hôm qua tôi đã nhặt được, nên lưu lại nơi đây chờ người đánh mất.” Thiếu nữ gạt lệ bái tạ: “Xin hỏi danh tính tiên sinh để sau này tôi còn bái tạ.” Bùi Độ đáp: “Trả lại đồ người khác để quên, đó là việc thường tình, đâu phải cảm tạ”. Bùi Độ không để lại tên tuổi rồi cáo từ.

Mấy ngày sau, Bùi Độ lại ngẫu nhiên gặp thầy tướng hôm trước, ông thất kinh nói: “Túc hạ đã làm việc tốt gì rồi?”. Bùi Độ đáp: “Không có”. Thầy tướng nói: “Tướng của túc hạ hôm nay, khác rất xa với trước đây. Đường âm đức hiện rõ, nhất định sẽ làm quan cao tột bậc, thọ tám, chín mươi, phú quý không thể kể xiết”. Sau này quả nhiên Bùi Độ làm đến chức tể tướng Tấn Quốc Công, thọ ngang trời đất.

Muốn cải biến vận mệnh, làm việc tốt đừng lưu lại danh tính

132

Làm việc tốt không lưu lại danh tính, quý ở cái vô tư, không cầu danh lợi. Người thiện tâm, khi thấy người gặp nạn, sẽ khảng khái giúp đỡ, không cần nhận lại. Giúp người không lưu lại danh tính sẽ giữ được chân tâm thanh thản, không hối tiếc, oán hận, tích được đại đức vô lượng, phúc báo vô cùng to lớn.

“Làm việc tốt không cần báo đáp, chỉ cần bạn hứa với tôi rằng nếu gặp người khác khó khăn hãy hết lòng giúp đỡ họ”. Nếu bạn thành tâm giúp đỡ, thứ bạn cho đi, tự khắc một ngày nào đó sẽ trở lại. Giúp người không toan tính thiệt hơn, mong chờ sự báo ân từ người ác, sẽ cải biến vận mệnh, biến nguy thành an.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/lam-viec-tot-giup-gia-tang-phuc-bao-nhung-phai-di-kem-thien-niem-nay-moi-thuc-su-cai-bien-van-menh-search/

/Khoevadep

Xuân Quỳnh