2 đối tượng được nâng lương sớm không cần chờ tăng lương cơ sở

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Bộ Nội vụ, có 2 đối tượng có thể được tăng lương trước hạn.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023.

Bên cạnh đó, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Từ 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, không cần chờ tới khi tăng lương cơ sở, một số đối tượng vận có thể được nâng lương sớm theo quy định của Bộ Nội vụ. 

Tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

tang-luong-01

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, điều kiện tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc bao gồm:

- Đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch;

- Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Tăng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

tang-luong-02

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ nêu rõ điều kiện để được tăng lương khi có thông báo nghỉ hưu:

- Đã có thông báo nghỉ hưu.

- Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

- Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Theo:  xevathethao.vn copy link