4 trường hợp được rút riền BHXH một lần ngay, không cần đợi quyết định nghỉ việc

08:13, Thứ tư 17/05/2023

( PHUNUTODAY ) - Có 3 trường hợp được nhận ngay khi có yêu cầu mà không cần đợi sau 1 năm dừng đóng BHXH.

Theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định như sau: "Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần”.

Empty

Như vậy, sau 1 năm tính từ thời điểm chấm dứt đóng BHXH, người lao động có thể rút BHXH một lần. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về thời hạn rút BHXH một lần sau khi đủ điều kiện. Do đó, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, người lao động có quyền lựa chọn rút BHXH một lần bất kể thời điểm nào.

Theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuốc một trong 4 trường hợp dưới đây sẽ được hưởng BHXH một lần ngay mà không phải chờ 1 năm sau khi chấm dứt đóng BHXH.

1- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, cụ thể:

- Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

- Người lao động khác đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 54 Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

2 - Ra nước ngoài để định cư.

3 - Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

4 - Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Như vậy, sẽ có 4 trường hợp được rút BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc chứ không cần đợi một năm như quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13.

Nên hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay hưởng lương hưu?

Khi đã chọn hưởng BHXH một lần, người lao động sẽ không còn được hưởng các phúc lợi đi kèm việc hưởng lương hưu, gồm:

  • Trợ cấp mai táng dành cho gia đình/người lo mai táng trong trường hợp người lao động chết: 10 lần mức lương cơ sở.
  • Trợ cấp tử tuất dành cho thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động chết: Tùy từng trường hợp mà được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc một lần.

Mức trợ cấp tử tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân là từ 50% – 70% mức lương cơ sở. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng không quá 04 người.

Empty

Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp.

Mức trợ cấp tử tuất một lần đối với thân nhân của người lao động được tính như BHXH một lần (tức tính theo số năm người lao động đã đóng BHXH): Đối với những năm trước 2014, mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đã đóng BHXH.

Đối với những năm từ 2014 trở đi, mức hưởng là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho mỗi năm đã đóng BHXH.Tuy nhiên, mức hưởng BHXH một lần thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  • Được Quỹ BHXH đóng bảo hiểm y tế và được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật BHYT.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc