Những ai sẽ được tăng lương, tiền trợ cấp BHXH trong năm 2023?

11:19, Thứ hai 02/01/2023

( PHUNUTODAY ) - Những đối tượng nào sẽ được tăng lương, tiền trợ cấp BHXH trong năm 2023?

Lương cơ sở tăng thêm 310.000 đồng/tháng

Theo ông Trần Lưu Trung, Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ), để giảm bớt khó khăn cho công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đề Nghị Chính phủ, tháng 11.2022, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15, chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2023 thêm 20,8% . Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở gần nhất là 1.7.2019.

Cụ thể, từ 1.1 - 31.6.2023, lương cơ sở vẫn tiếp tục áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở chính thức mới tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tức tăng 310.000 đồng/tháng).

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau: tiền lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Ông Trần Lưu Trung cho hay: “Sau khi điều chỉnh mức lương tăng cơ sở, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn từ 2023 - 2025, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời trình Chính phủ, Quốc hội cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27”.

Tăng lương hưu 12,5%

Cùng với tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng quyết định tăng lương hưu từ ngày 1.7.2023. Mức tăng 12,5% lương hưu đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Đối chiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2016 trở đi, mức hưởng lương được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Còn đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 1.1.2016 thì mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, nghĩa là lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng từ 1.7.2023.

Như vậy, đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 1.1.2016, mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

3

Tăng nhiều khoản trợ cấp BHXH

Việc tăng lương cơ sở năm 2023 không chỉ giúp tăng đáng kể thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn tăng mức trợ cấp BHXH…

Theo quy định của luật BHXH năm 2014, có rất nhiều khoản trợ cấp được tính theo lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở thay đổi, các khoản trợ cấp cũng sẽ thay đổi theo, cụ thể:

Trợ cấp 1 lần khi lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi tăng từ 2,98 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/con.

Tiền trợ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau cũng sẽ tăng từ 447.000 đồng/ngày lên thành 540.000 đồng/ngày.

Tiền trợ cấp mai táng nhận 1 lần, tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng tăng từ 1,043 triệu đồng/tháng lên thành 1,26 triệu đồng/tháng. Trường hợp còn lại, trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Theo mức lương cơ sở tăng, người lao động suy giảm 5% khả năng lao động được tăng trợ cấp tăng từ 7,45 triệu đồng lên 9 triệu đồng. Sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng (hiện nay là 745.000 đồng).

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động 31% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tăng 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng. Sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng/tháng (hiện nay là 29.800 đồng).

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp phục vụ hằng tháng, nếu có thêm một trong các điều kiện: bị liệt cột sống; mù hai mắt; cụt, liệt hai chi; bị bệnh tâm thần. Nếu mức lương cơ sở tăng thì mức trợ cấp phục vụ tăng theo từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp 1 lần. Nếu mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp này cũng tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

Cũng theo luật An toàn vệ sinh lao động, người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà trong thời gian 30 ngày đầu sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo