Cách dễ nhất để nhớ số CCCD gắn chip cho người hay quên

( PHUNUTODAY ) - Số CCCD gắn chip được tạo ra theo quy tắc nhất định. Dựa vào quy tắc này, mọi người có thể nhớ số CCCD của mình một cách dễ dàng hơn.

Số CCCD gắn chip chính là số định danh cá nhân, bao gồm 12 số. Những số này sắp xếp có quy tắc. Do đó, để nhớ số CCCD gắn chip, bạn cần nắm được ý nghĩa của dãy số này.

Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định số CCCD gắn chip gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

cach-nho-so-cccd-02

Theo Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA, ý nghĩa của từng chữ số được quy định như sau:

- 03 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Trong đó, mã tỉnh thành trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 (tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Danh sách mã tỉnh thành được quy định như sau:

cach-nho-so-cccd-01

- 01 chữ số tiếp theo là mã thế kỷ, mã giới tính của công dân. Mã này được quy ước như sau:

+ Công dân sinh vào thế kỷ 20 (tính từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1

+ Công dân sinh vào thế kỷ 21 (tính từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3

+ Công dân sinh vào thế kỷ 22 (tính từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5

+ Công dân sinh vào thế kỷ 23 (tính từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7

+ Công dân sinh vào thế kỷ 24 (tính từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9

- 02 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân. Mã năm sinh chính là 2 số cuối năm sinh của công dân.

- 06 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Nắm được ý nghĩa của các số CCCD gắn chip, công dân sẽ dễ dàng nhớ được dãy số này.

Ví dụ:

Số CCCD gắn chip là 079097000456 thì:

- 079 là mã của Thành phố Hồ Chí Minh;

- 0 thể hiện giới tính Nam, sinh ở thế kỷ 20;

- 97 thể hiện công dân sinh năm 1997;

- 000456 là dãy số ngẫu nhiên.

Nếu số CCCD là 001215000123 thì:

- 001 là mã của TP. Hà Nội;

- 2 thể hiện giới tính nam, sinh thế kỷ 21;

- 15 thể hiện năm sinh là 2015 sinh năm 2015;

- 000123 là dãy số ngẫu nhiên.