Từ 1/7/2024: Lương cơ sở của cán bộ viên chức tăng lên 2,340 triệu đồng lương hưu thay đổi như thế nào?

08:31, Thứ bảy 22/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2024 lương của các cán bộ công chức, viên chức tăng lên 2,34 triệu đồng, vậy lương hưu sẽ có sự chuyển biến như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Lương hưu từ 01/7/2024 sẽ thế nào khi tăng lương cơ sở 30%?

Gần đây về việc tăng lương cơ sở, Bộ trưởng nêu rõ, từ 01/7/2024 sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Đồng thời kéo theo việc tăng lương cơ sở này thì, Chính phủ cũng đề xuất tăng lương hưu từ 01/7/2024

Cụ thể, mức lương hưu từ 01/7/2024 được điều chỉnh bởi:

- Chính phủ đề xuất tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hưởng. Cụ thể, với người hưởng lương hưu trước 1995:

Sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì tăng thêm 0,3 triệu đồng/tháng.Sau khi điều chỉnh có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng - dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.- Tăng mức lương hưu thấp nhất của người lao động. Bởi khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng đồng nghĩa mức lương hưu thấp nhất cũng tăng.

Mức tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024

Mức tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024

Hiện nay, theo Điều 56 và Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13, mức lương hưu tối thiểu bằng 01 tháng lương cơ sở. Từ 01/7/2024, khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng thì mức lương hưu này cũng tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc tăng lương lương hưu thấp nhất từ 01/7/2024, khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng cũng kéo theo mức hưởng lương hưu cũng tăng bởi công thức tính lương hưu hiện nay như sau:

Tỷ lệ hưởng (tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội)

Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Theo công thức ở trên, mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Lương hưu sẽ thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2024

Lương hưu sẽ thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2024

Khi tăng lương cơ sở, mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang về hưu cũng sẽ thay đổi.

Do đó, khi tăng lương cơ sở thêm 30% thì kéo theo đó, mức bình quân này cũng tăng theo và lương hưu của của các đối tượng này cũng tăng tương ứng. Như vậy, mức lương hưu sẽ có sự chuyển biến tích cực trong thời  gian tới. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min