4 chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 1/2023

13:52, Thứ ba 03/01/2023

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Nhận thẻ BHYT hộ người thân không cần mang theo sổ hộ khẩu

Theo Khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú đã được cấp chỉ có thể sử dụng đến ngày 31/12/2022. Từ ngày ngày 1/1/2023 trở đi, 2 loại sổ này không còn giá trị sử dụng.

Empty

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP điều chỉnh một số thủ tục liên quan đến BHYT sau khi bỏ sổ hộ khẩu. Cụ thể, tại mục 4, phần hướng dẫn của Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nghị định 104 đã bỏ cụm từ "bản sao sổ hộ khẩu" trong số các giấy tờ mà người đi nhận kết quả thay phải xuất trình.

Như vậy, trường hợp người thân hoặc người giám hộ đi nhận kết quả thay thì phải xuất trình các loại giấy tờ:

- Giấy hẹn;

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân gồm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy kết hôn hoặc Giấy xác nhận cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc quyết định công nhận việc giám hộ.

Có thể đăng ký mua thẻ BHYT ngay tại nhà

Theo Quyết định số 3510 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp chỉ đăng ký tham gia BHYT (bao gồm cả đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình) có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, theo chính sách mới về BHYT này, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và đóng tiền BHYT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, quyết định nói trên cũng quy định, tính năng đăng ký BHYT online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho các nhóm đối tượng sau:

- Người tham gia BHYT thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT;

- Người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình;

- Người tham gia BHYT hộ gia đình.

Áp dụng quy trình giám định BHYT mới

Một chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 là Quyết định số 3618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định này đưa ra những quy định mới về Quy trình giám định BHYT.

Theo đó, đối tượng áp dụng của chính sách mới về BHYT này là cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh BHYT.

Quyết định này hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám định BHYT được thực hiện song song là: Giám định chủ động (đây là giám định do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện) và giám định tự động (đây là hình thức giám định sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử).

Cùng với đó, quy trình giám định mới cũng đề cập chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 3 hình thức: Giám định trên dữ liệu, giám định trên hồ sơ, tài liệu và giám định thanh toán trực tiếp.

Sửa hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Điều 37 Luật Cư trú 2020 đã sửa đổi thuật ngữ về hộ gia đình tham gia BHYT tại Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 với định nghĩa như sau: "Hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi tắt là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú".

Empty

Để đảm bảo tính thống nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, bao gồm:

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú.

- Những người có chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Mộc