Các trường hợp xe có bảo hiểm nhưng chủ xe không được bồi thường

( PHUNUTODAY ) - Trong những trường hợp dưới đây, khi xảy ra tai nạn, dù xe có bảo hiểm thì chủ xe cũng không nhận được khoản bồi thường.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường được mọi người gọi tắt là bảo hiểm xe) là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước có vai trò bảo vệ nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra và bảo vệ tài chính cho chủ xe trước các tình huống rủi ro bất ngờ.

Chủ xe có thể nhận được khoản bồi thường trong các tình huống nhất định. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp chủ xe đã mua bảo hiểm đều sẽ được bồi thường khi xe gặp tai nạn.

bao-hiem-xe-01

Điều 13, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau:

1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

2. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

3. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe) hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe.

4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

bao-hiem-xe-02

5. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

6. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

8. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Như vậy, người mua bảo hiểm sẽ không được nhận bồi thường thiệt hại theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới trong các trường hợp như đã nêu ở trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link